• Mogućnost programiranja temperature (grickalice ili hrana)
  • Optimizirana ventilacija za smanjenje potrošnje energije
  • Mogućnost izrade jelovnika za prodaju više kombiniranih proizvoda
  • Nova 16-bitna elektronika
  • Mogućnost instaliranja 3 sustava plaćanja istovremeno

Tehnički detalji

Korisnički interfejs
Numerička tipkovnica
Visina
1830 mm
Širina
890 mm
Dubina
793 mm
Težina
270 Kg
Napon
230 V
Broj polica
6 - 7
Broj spirala
48-56