• Locker ormarić s mogućnošću klasičnih ili staklenih stranica
  • 16 odjeljaka pogodnih za prodaju ili iznajmljivanje predmeta (čak i većih)
  • Click and Collect koncept: korisnik kupi ili rezervira proizvod na web stranici i preuzima ga s kodom za otvaranje odgovarajućih vrata
  • Mogućnost korištenja za usluge najma (korisnik vraća primljenu robu koristeći kod)